Městská knihovna Jablonné nad Orlicí
Naposledy aktualizováno: 15.03.2018 08:59:57

Knihovna poskytuje čtenářům tyto služby :

 •  půjčování knih a časopisů
 •  odborná pomoc při výběru beletrie a naučné literatury
 •  rezervování požadovaných knih
 •  bibliograficko-informační služba
 •  meziknihovní výpůjční služba
 •  prodej vyřazených knih a časopisů
 •  kopírování
 •  přístup na internet
 •  možnost využití kancelářských programů Open Office
 • donášková služba

 

Speciální služby:

 • Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
  knihovna zprostředkuje zapůjčení literatury z jiných knihoven (i ze zahraničí), které nemá ve svém fondu. Při výpůjčce je čtenář povinnen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.
 • Bibliograficko-informační služba (BIS)
  k zodpovídaní dotazů čtenářů je využíván informační aparát knihovny (ČNB, Česká literatura od r. 1945, Lexikon české literatury,Kronika 20. století, Kronika lidstva, Kronika českých dějin, Ottova encyklopedie.) 
 • Kopírování

 

Připojení k síti internet:

Internet je k dispozici v oddělení dospělých čtenářů a dětských čtenářů při výpůjční době.

 

 „Povinná“ četba 

S blížícími se státními maturitami prudce stoupá zájem studentů o četbu klasických děl české i světové literatury. Ministerstvo školství vypracovalo seznam několika stovek doporučených titulů, střední školy podle něho tvoří menší seznamy vlastní. Pro lepší orientaci čtenářů jsme všem knihám z ministerského soupisu, které naše knihovna má ve fondu, zadali do klíčových slov heslo „četba k maturitě“.  Pokud si je chcete vyhledat na on-line katalogu (buď v knihovně nebo na našich webových stránkách), nevyplňujte autora ani název, jen do klíčových slov zadejte „četba k maturitě“. Objeví se knihy seřazené podle názvu, poklepáním na ikonku u hesla „Autor“ si je setřídíte podle autorů. A pak už jen zbývá přijít k nám a knihy si vypůjčit.

 

Spolupracující firmy

Obálky v on-line katalogu přebíráme od těchto firem:

 
Proces zabral 0.0300 sekund času a 0.6MB paměti.